آرشیو اطلاعیه های بازار
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 15/ 11/ 1396 1396/11/16
0 لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 16/ 11/ 1396 1396/11/16
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 16 / 11/ 1396 1396/11/16
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/11/16 1396/11/16
0 اطلاعیه عرضه 58 /10 درصد از سهام شرکت سیمان تهران به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی) 1396/11/15
0 اطلاعیه عرضه7/ 8 درصد از سهام شرکت سیمان صوفیان به صورت عمده (غیر مدیریتی) 1396/11/15
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 15 / 11/ 1396 1396/11/15
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 14/ 11/ 1396 1396/11/15
0 اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شوینده) 1396/11/15
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/11/15 1396/11/15
0 اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله خرید سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) برای سررسیدآذر ماه1397 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 1396/11/15
0 لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 15/ 11/ 1396 1396/11/15
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 11/ 11/ 1396 1396/11/14
0 لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 14/ 11/ 1396 1396/11/14
0 اطلاعیه عرضه 19/53 درصدی سهام شرکت آلومینیوم ایران به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی) 1396/11/14
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 14 / 11/ 1396 1396/11/14
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/11/14 1396/11/14
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 11 / 11/ 1396 1396/11/11
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 10/ 11/ 1396 1396/11/11
0 لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 11/ 11/ 1396 1396/11/11

All Right Reserved By Imen Bourse Broker©

Powered By Sahra®