آرشیو گزارش های تحلیلی

نمونه گزارش تفسیری مدیریت برای یک شرکت بورسی، منتشر شد
1396/10/20
اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس تهران منتشر شد
1396/10/20
انتشار اطلاعیه درخصوص خرید سهام کنتورسازی ایران
1396/10/20
ارزش معاملات بورس تهران از 3043 میلیارد ریال عبور کرد
1396/10/20
در سومین هفته دی ماه رخ داد:خرید بیش از 12800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
1396/10/20
کسب 'جایزه ملی مدیریت منابع انسانی' توسط بورس تهران
1396/10/19
بازگشایی و توقف / رفت و آمد 6نماد در بورس تهران
1396/10/19
خرید بیش از 2300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
1396/10/19
بازگشایی و توقف / رفت و آمد 5نماد در بورس تهران
1396/10/19
ارزش معاملات در بورس تهران از 2268میلیارد ریال عبور کرد
1396/10/18
ارزش معاملات بورس تهران از 2268میلیارد ریال عبور کرد
1396/10/18
با استقبال ناشران بورسی برگزار شد: کارگاه های آموزشی آشنایی با آخرین اصلاح دستورالعمل ها
1396/10/17
برای سه ماه سوم سال 96 منتشر شد: مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی،نفت و طلا در ایران و جهان
1396/10/17
طی 9 ماه منتهی به آذر 96 رقم خورد: بیش از 28 درصد حجم معاملات در اختیار معاملات برخط
1396/10/17
در بورس تهران رقم خورد: خرید بیش از 1600 میلیارد ریال اوراق بهادار در 58 هزار دفعه
1396/10/17
با استقبال ناشران مواجه شد: برگزاری کارگاه های آموزشی آگاهی ناشران بورسی از اصلاح دستورالعمل ها
1396/10/17
با استقبال ناشران رقم خورد: برگزاری کارگاه های آموزشی آگاهی ناشران بورسی از اصلاح دستورالعمل ها
1396/10/17
معامله بیش از 3500 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
1396/10/16
بیش از 3000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران دادوستد شد
1396/10/13
در دومین هفته دی ماه رخ داد: افزایش 33 درصدی حجم معاملات در بورس تهران
1396/10/13

All Right Reserved By Imen Bourse Broker©

Powered By Sahra®